COOL programma

Een heel jaar coaching

CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Cool is een groepsprogramma inclusief individuele gesprekken. Cool is opgezet om je te begeleiden bij het aanpassen van je beweeg- en voedingsgewoonten en bij het veranderen van je gedrag.
Een leefstijl veranderen kost best wat inzet, tijd en energie. Daarom bestaat het programma uit een basisprogramma van ongeveer 9 maanden tot een jaar! 

 

CooL staat voor meer vitaliteit en een duurzame gezondere verandering van je leefstijl. Daarbij word je niets opgelegd. Een leefstijl moet immers passen bij jou. En jij bent de enige die hier keuzes in kan maken. Daarom ligt de regie bij jou! Ik heb als coach een faciliterende rol.

Enkele belangrijke thema’s die je tegen komt in het programma in zijn vitaliteit, voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement en ontspanning

 

Hoe ziet het CooL programma er uit?

 • een individueel intakegesprek van 1 uur

 • 8 groepssessies van 1,5 uur (nu ivm de Corona maatregelen zijn de groepsbijeenkomsten 1op1 gesprekken)

 • een eindgesprek van 1 uur

Voor wie?
Het Coolprogramma is gericht op volwassenen vanaf een matig verhoogd gewicht gerelateerd risico (GGR). Kort gezegd;

 • Je bent 18 jaar of ouder,

 • met overgewicht (BMI 25- 30) en met (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen, of diabetes type 2; of

 • met obesitas


Wat zijn de voordelen voor jou?

 • Het coaching programma richt zich op bewegen, voeding, gedrag én omgeving, dat maakt deze aanpak effectiever dan het apart aanpakken van deze onderwerpen

 • De begeleiding wordt afgestemd op uw persoonlijke mogelijkheden en wensen, met duidelijk omschreven doelen

 • Het is een combinatie van groeps- en individuele begeleiding

 • gedurende het leefstijlcoaching traject blijft u ondersteund worden door uw praktijkondersteuner/ huisarts in de reguliere zorg

 • het leefstijlcoachtraject heeft geen invloed op uw Eigen Risico en wordt volledig vergoed 

 

Kan ik tussentijds stoppen?
Het is erg belangrijk dat jij als deelnemer je in gaat zetten voor de volledige jaar. Dit jaar is bedoelt om een duurzame leefstijlverandering te bewerkstelligen. En omdat dit een groepsprogramma is, is het ook belangrijk om een vaste, veilige groepssfeer te creëren en onderlinge ondersteuning te kunnen waarborgen.

Wij kijken voor aanvang van het traject ook echt naar jouw motivatie om dit traject volledig te doorlopen.

NB: Ook de regelgeving rondom de vergoedingen vraagt om het volledig doorlopen van het traject. Aan het begin en aan het eind dient er e.e.a. verantwoord te worden.

 

Hoeveel tijd gaat dit mij kosten?
Een belangrijke vraag omdat je jezelf hieraan vastlegt voor een jaar!
In de eerste 9 maanden hebben we een intakegesprek en eindgesprek van 1 uur, 8 groepssessies van 1,5 uur en 2 tussentijdse gesprekken van 45 minuten. Totale tijdsinvestering (excl. reistijd) is 15,5 uur. Dit komt neer op een gemiddelde tijdinvestering van 2 uur per maand.

Daar komt uiteraard nog wel de tijd bij die je zelf moet investeren om er in je dagelijkse leven mee aan de slag te gaan. Hoe gemakkelijk je dit af gaat is per persoon verschillend.

Ook de tijd die thuis besteed aan je leefstijlverandering is uiteraard afhankelijk van jouw eigen wensen en inzet. Inmiddels zullen de veranderingen die je in het basisprogramma hebt gedaan je gemakkelijker afgaan en minder moeite en energie kosten.

Uitgebreidere informatie is ook te vinden op de website van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies: www.leefstijlinterventies.nl

Logo-white-background-300x212.jpg