Privacyverklaring

Geniet Gezond Leefstijl & Vitaliteit gaat zorgvuldig om met de van jouw verkregen persoonsgegevens.  Door middel van deze verklaring krijg je een duidelijk beeld van wat er gebeurd met deze gegevens.

Wij zijn, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verantwoordelijk voor de door jouw verstrekte gegevens. Wij kunnen persoonsgegevens van je verwerken omdat je de website geniet-gezond.nl hebt bezocht één van de formulieren (contact / informatie-aanvraag / aanmelden / inschrijven) hebt ingevuld. Het kan ook zijn dat je gegevens hebt verstrekt via telefoon of email.

 

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsupdate, dan gebruiken we je gegevens alleen voor dat doel. Als je gegevens invult via een inschrijfformulier, gebruiken wij deze alleen om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je erbij noteert, verlaat onze mailbox niet. Over dit alles lees je hieronder in detail meer.

Welke persoonsgegevens kunnen er verwerkt zijn?

 • NAW-gegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres 

 • Gegevens over je activiteiten op de website geniet-gezond.nl

 • Reden voor de afspraak

 • Gezondheidsdoelen en klachten

 • Gegevens over je gezondheid(historie) en eventueel medicijngebruik

 

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met je te kunnen opnemen of om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een persoonlijk coachingstraject, cursussen en sportgroepen). 

We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om.

Alle informatie die je per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden gebruikt om nieuwsupdates te versturen en om je te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten. Daarnaast gebruiken we gegevens om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Wat gebeurd er NIET met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of voor besluitvorming door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens. 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, maar alleen als dat noodzakelijk is door een wettelijke verplichting óf als dat van gerechtvaardigd belang is om onze diensten redelijk uit te oefenen:

 • bank, vanwege de verwerking van betalingen;

 • accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens;

 • boekhoudprogramma, voor het verwerken van facturen.

 • website hoster, voor het opslaan/verwerken van gegevens uit contactformulieren;

 • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsupdate;

 • Google Analytics, voor de analyse voor van bezoekgegevens op de website;

 • Virtuagym, als er sprake is van een trainingsdoel met behulp van deze app.

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Bij Virtuagym kun je ten alle tijden je gegevens inzien, je afmelden en/of je gegevens laten verwijderen.

 

Wat gebeurd er als ik op geniet-gezond.nl surf?

Er worden cookies gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. 

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Met Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de VS en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier. Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

 

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Je gegevens worden niet online opgeslagen, maar op een computer die met passende (technische) maatregelen is beveiligd. Daarnaast maakt de website gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje in de url.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor het in eerste instantie voor is verzameld. Concreet betekent dit:

 • voor gegevens van bestaande cliënten: niet langer bewaard dan twee jaar na aanvang van de laatste begeleidingssessie; 

 • voor gegevens van potentiële cliënten: niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen afspraak tot stand komt.

Er is een uitzondering: Net als elke onderneming zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen en met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Waar kan ik me afmelden voor de nieuwsupdate?

Onder aan iedere nieuwsupdate vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem dan direct contact met ons op, dan maken wij het binnen twee werkdagen in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geniet Gezond Leefstijlcoaching

KVK 63962500

St. Nicolaasstraat 31a
6369 XM Simpelveld

06-51741011

info@geniet-gezond.nl
www.geniet-gezond.nl